PreservCAT: ACTA DE LA REUNIÓ DE TREBALL DEL 24/07/12

diumenge, 29 de juliol de 2012

ACTA DE LA REUNIÓ DE TREBALL DEL 24/07/12


Reunits a les 11 h a la seu del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL), ubicada al Parc de la Torre del Roser a Sant Feliu de Llobregat, en Carles Riba (CECBLL), l'Esther Hachuel (CECBLL), en Francesc Viso (Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana), en Roger Lloret (CEPA), en Fran Villaescusa (Protegim el Canal de la Infanta) i l'Ireneu Castillo (Protegim el Canal de la Infanta), s'ha procedit a debatre les raons i les passes a seguir per a continuar amb la creació de la nova entitat que s'ha donat a anomenar, almenys provisionalment, PreservCAT.

Diverses entitats convidades han mostrat un ferm interès en el projecte (SOS Monuments, Associació de Juristes Demòcrates, Salvem Cal Trabal, Plataforma Aturem Eurovegas, Salvem la Platja Llarga, entre d'altres) si bé per raons diverses -sobretot per les dates estiuenques en que ens movem- han excusat la seva presència en aquesta reunió.

Com a resultat de l'interessant debat obert entre les parts, s'han extret les següents conclusions:

  • PreservCAT serà una entitat independent que en cap cas suplantarà ni substituirà cap de les estructures ni entitats que existeixen actualment.

  • Una de les finalitats de PreservCAT serà la de col·laborar amb les plataformes i entitats locals que puguin existir al territori, donant-los la cobertura (legal, material, logística, etc...) que sigui necessària.

  • PreservCAT afavorirà la coordinació entre plataformes i entitats mitjançant trobades, fòrums o qualsevol altra activitat que permeti la necessària transmissió d'experiències i creïn una xarxa pràctica associativa.

  • Es veu la necessitat de contactar amb grups, entitats i professionals de tot el territori català per, d'aquesta forma, poder implicar a tota la societat sensibilitzada amb el manteniment dels recursos naturals, paisatges i patrimoni cultural.

  • S'apunta la importància que pot tenir una entitat com PreservCAT, basant-se en els exemples organitzatius i de funcionament de l'ecologisme alemany i, a casa nostra, del CEPA.

  • S'apunta la necessitat d'estudiar a fons els exemples de National Trust i altres entitats similars d'arreu del món per a poder adaptar-los a la gestió patrimonial que es pretén portar a terme amb PreservCAT.

  • S'acorda donar d'alta una direcció d'email, crear una llista de distribució i totes les eines de xarxa social (blog, facebook, twitter...) que calguin per a la difusió de la informació generada per PreservCAT.

  • S'acorda convocar una nova reunió de treball de cara a setembre, encara amb data, hora i emplaçament indeterminats tot i que s'informarà convenientment als interessats..

Sense cap més tema a tractar pel moment, es dona per acabada aquesta reunió i ens emplacem per a la següent reunió de treball.


-Ireneu Castillo-

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada