PreservCAT: Objectius

Objectius

Com a entitat sense ànim de lucre, PreservCAT tindrà com a finalitat última la consecució d'una sèrie d'objectius els quals enumerem tot seguit:

  • PRESERVACIÓ DELS ESPAIS I RECURSOS NATURALS DE CATALUNYA COM A CLAUS DE SUPERVIVÈNCIA DE FUTUR

Els espais i recursos naturals són els béns bàsics que necessita l'ésser humà per a poder subsistir. Tenint en compte aquesta premissa, qualsevol acció que posi en perill aquests eixos fonamentals ha de ser neutralitzada, ja que a la llarga res no es pot bastir si el basament sobre el que ha de fer-ho ha desaparegut o està malmès. Caldrà doncs fer tots els esforços possibles per a protegir els espais i els recursos naturals propis de casa nostra per la seva importància cabdal en el manteniment d'una societat humana, ja sigui per assegurar el proveïment alimentari en l'actualitat o com aposta de futur per a les generacions venidores.


  • DIVULGACIÓ DELS CONEIXEMENTS I USOS TRADICIONALS DE LA TERRA COM A EINA DE CONSCIENCIACIÓ MEDIAMBIENTAL

Per arribar a on hem arribat, abans hem hagut de fer un gran camí en el temps. Tota la saviesa acumulada durant tants segles i sobre la qual està fonamentada la nostra societat actual, està en risc de desaparèixer pel pes del progrés dels últims 200 anys, el qual prioritza el que és nou respecte el que és antic, sense adonar-se que menyspreant aquesta riquesa cultural s'està perdent tota una sèrie de valors de sostenibilitat i de coneixements mediambientals que van permetre als nostres avantpassats subsistir durant generacions. Per tant, serà objectiu prioritari de PreservCAT assegurar la pervivència d'aquesta saviesa popular lligada al territori i a l'ús tradicional dels recursos naturals per a les generacions futures, així com la divulgació de tot aquest coneixement a la població en general.


  • PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC EN PERILL DE DESAPARICIÓ DAVANT LA DEPREDACIÓ URBANÍSTICA I ESPECULATIVA

En la esbojarrada línia de donar per suposat sistemàticament que el que és nou és millor que el que és vell, durant els últims temps s'ha produït una gran pèrdua d'edificis i infraestructures històriques, en benefici d'un creixement urbanístic impersonal i encarat a un ús exclusivament especulatiu. En molts dels casos, el patrimoni perdut representava senyals del pas de l'home per la contrada i reflex cultural d'uns altres temps, amb forts lligams sentimentals als usos tradicionals. Malgrat això, i tot i que la societat civil ha pogut pressionar les administracions per a salvaguardar algunes d'aquestes restes per al gaudi públic, en general no està essent suficient, ja que es continuen considerant una nosa en comptes dels tresors culturals que autènticament són.

Donat que, en aquest cas, les administracions juguen a favor de la iniciativa privada en comptes de cap a l'interès comú (tot i que paradoxalment moltes vegades s'escuden a l'interès comú per recolzar la iniciativa privada), PreservCAT tindrà com a objectiu la preservació del patrimoni històric i cultural en perill, adquirint en la mesura del possible la titularitat dels béns afectats. D'aquesta forma, emulant la iniciativa privada, però a la inversa, traurà del circuit especulatiu tot aquell patrimoni d'interès per a la ciutadania en mans privades i s'assegurarà la conservació indefinida de les construccions adquirides.  • RECUPERACIÓ ECOLÒGICA D'ESPAIS DEGRADATS PER AL SEU REAPROFITAMENT SOSTENIBLE

Tanmateix, l'objectiu més ambiciós no és només el manteniment del que ja existeix, sinó aconseguir revertir el procés de destrucció dels terrenys agrícoles en urbans i recuperar per a un ús primari el màxim d'espais disponibles. Això és degut a que bona part del creixement urbanístic de les poblacions catalanes s'ha fet a expenses dels terrenys més fàcilment edificables, que acostumen a ser, justament, els més fèrtils i productius, els quals en un context de crisi alimentaria serien autèntics oasis de salvació per a la nostra societat. Mitjançant, en la mesura del possible, l'obtenció de la titularitat dels espais afectats, PreservCAT s'encarregarà de la seva recuperació i readaptació mediambiental per a un reaprofitament sostenible i tradicional.  • INFLUENCIAR LA SOCIETAT PER A CANVIAR L'OPINIÓ VERS L'INSOSTENIBLE SISTEMA PRODUCTIU ACTUAL

Tenint en compte tots els objectius anteriors, PreservCAT tindrà com a finalitat última influenciar tota la societat i, sobretot, els estaments implicats en l'administració del territori, de cara a canviar l'opinió general respecte la insostenibilitat i inviabilitat mediambiental del sistema productiu actual, tanmateix fent pedagogia i mostrant la viabilitat de sistemes productius i organitzatius alternatius. PreservCAT, per tant, tindrà l'objectiu també de propiciar un canvi de mentalitat de les capes dirigents cap a polítiques més humanes i respectuoses amb el medi ambient, en el ben entès que només és factible el desenvolupament sostingut de la societat humana si actuem en harmonia amb el nostre entorn.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada