PreservCAT: de juliol 2012

diumenge, 29 de juliol del 2012

ACTA DE LA REUNIÓ DE TREBALL DEL 24/07/12


Reunits a les 11 h a la seu del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL), ubicada al Parc de la Torre del Roser a Sant Feliu de Llobregat, en Carles Riba (CECBLL), l'Esther Hachuel (CECBLL), en Francesc Viso (Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana), en Roger Lloret (CEPA), en Fran Villaescusa (Protegim el Canal de la Infanta) i l'Ireneu Castillo (Protegim el Canal de la Infanta), s'ha procedit a debatre les raons i les passes a seguir per a continuar amb la creació de la nova entitat que s'ha donat a anomenar, almenys provisionalment, PreservCAT.

Diverses entitats convidades han mostrat un ferm interès en el projecte (SOS Monuments, Associació de Juristes Demòcrates, Salvem Cal Trabal, Plataforma Aturem Eurovegas, Salvem la Platja Llarga, entre d'altres) si bé per raons diverses -sobretot per les dates estiuenques en que ens movem- han excusat la seva presència en aquesta reunió.

Com a resultat de l'interessant debat obert entre les parts, s'han extret les següents conclusions:

 • PreservCAT serà una entitat independent que en cap cas suplantarà ni substituirà cap de les estructures ni entitats que existeixen actualment.

 • Una de les finalitats de PreservCAT serà la de col·laborar amb les plataformes i entitats locals que puguin existir al territori, donant-los la cobertura (legal, material, logística, etc...) que sigui necessària.

 • PreservCAT afavorirà la coordinació entre plataformes i entitats mitjançant trobades, fòrums o qualsevol altra activitat que permeti la necessària transmissió d'experiències i creïn una xarxa pràctica associativa.

 • Es veu la necessitat de contactar amb grups, entitats i professionals de tot el territori català per, d'aquesta forma, poder implicar a tota la societat sensibilitzada amb el manteniment dels recursos naturals, paisatges i patrimoni cultural.

 • S'apunta la importància que pot tenir una entitat com PreservCAT, basant-se en els exemples organitzatius i de funcionament de l'ecologisme alemany i, a casa nostra, del CEPA.

 • S'apunta la necessitat d'estudiar a fons els exemples de National Trust i altres entitats similars d'arreu del món per a poder adaptar-los a la gestió patrimonial que es pretén portar a terme amb PreservCAT.

 • S'acorda donar d'alta una direcció d'email, crear una llista de distribució i totes les eines de xarxa social (blog, facebook, twitter...) que calguin per a la difusió de la informació generada per PreservCAT.

 • S'acorda convocar una nova reunió de treball de cara a setembre, encara amb data, hora i emplaçament indeterminats tot i que s'informarà convenientment als interessats..

Sense cap més tema a tractar pel moment, es dona per acabada aquesta reunió i ens emplacem per a la següent reunió de treball.


-Ireneu Castillo-

ACTA DE LA REUNIÓ DE TREBALL DEL 16/07/12


Reunits en la seu del Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI), a l'Edifici U de la Universitat Politècnica de Catalunya a Barcelona, en Carles Riba, l'Esther Hachuel, en Fran Villaescusa i l'Ireneu Castillo, es decideix començar a realitzar les primeres actuacions destinades a crear la nova entitat anomenada provisionalment PreservCAT.

En aquesta reunió s'han establert els objectius, organitzacions a les que va destinada, tipus d'actuacions i l'àmbit d'actuació que hauran de regir PreservCAT en un primer moment, el quals queden definits a continuació:

Objectius:

 • Suport logístic i coordinació de moviments de preservació.
 • Intercanvi de coneixements entre els moviments.
 • Suport professional sobre temes territorials, jurídics i del valor a preservar.
 • Avançar en el concepte de preservació.
 • Reunir esforços i mostrar l'autèntic abast del moviment
 • Creació de canals d'interlocució.

Organitzacions:

 • Moviments de preservació.
 • Centres d'Estudis.
 • Comissions Cíviques del Patrimoni.
 • Custòdia del Patrimoni.
 • Moviments ecologistes.

Actuacions:

 • Valorar els objectius dels moviments.
 • Suports i ajudes.
 • Compra-Gestió del Patrimoni.
 • Extensió social de l'entitat sobre socis i/o organitzacions.
 • Quotes i capacitat d'acció.

Àmbits:

 • Patrimoni natural.
 • Patrimoni cultural immaterial i material.
 • Patrimoni difús.
 • Patrimoni de sostenibilitat (seguretat alimentària, recursos naturals).

Per a començar l'execució dels primers contactes i informar-los de les finalitats de PreservCAT, es convoca una reunió que tindrà lloc el proper dia 24 de juliol a les 11 hores a la nova seu del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat a Sant Feliu de Llobregat. En aquesta primera reunió de treball es convoquen, en primera instància, les entitats que conformaven la taula del Recercat 2012 a Tarragona: Salvem el Gaià, Hortariu, Salvem la Platja Llarga i bosc de la Marquesa, Òmnium Cultural i Protegim el Canal de la Infanta, les quals han expressat el seu interès en el projecte.

-Ireneu Castillo-

Introducció


Ja sona massa llunyà el 2008, any de començament d'aquesta crisi que ens envolta per tot arreu. El que al principi es preveia com una crisi temporal, de les tantes que s'han passat abans durant els últims 60 anys, s'està destapant en realitat com quelcom de molt més profund i que sembla no tenir aturador malgrat les polítiques d'austeritat dels diferents governs.

Després de quatre anys de continua davallada i recessió, en la que la societat catalana està patint de forma duríssima la crisi econòmica, amb un empobriment desbocat de la població, el fet de que no hi hagi la més mínima llum de sortida a curt ni mig plaç, ens ha de fer plantejar conèixer quina és l'arrel principal i real del problema, més enllà de propagandes i informacions interessades.

Després d'una profunda reflexió, hom arriba a la conclusió de que només hi ha un comú denominador que doni explicació a tal cúmul de despropòsits, i que afecta el plantejament bàsic del sistema econòmic imperant fins a l'actualitat: el creixement il·limitat en un món de recursos limitats.

No som ni pocs, ni poc qualificats, els que pensem que la situació, a tots els nivells, s'està tornant insostenible. Tampoc són pocs els senyals que la societat en el seu conjunt ha anat ignorant reiteradament, amagant el cap sota l'ala de la seva autocomplaença. Crisi econòmica, contaminació ambiental, canvi climàtic, augment brutal de la població, disminució dels recursos pesquers, augment del consum energètic, augment del preu dels carburants, crisi alimentària, desforestació, erosió del sòl, extinció d'espècies, etc... són tocs d'atenció que no hem volgut escoltar, però que al final -com s'està demostrant- ens passaran una crua factura davant la qual no ens estem preparant.

Aquesta situació deixa molt palès que, tot d'una, el superb “Homo sapiens” no deixa de ser més que una altra espècie sotmesa, talment com la resta, a les lleis naturals que han regit el planeta durant milions d'anys i, evidentment, un comportament predatori calcat al de les llagostes, només en reportarà els mateixos resultats. O si no, que li diguin als rens de l'illa de Saint Matthew.

Ser o no ser, no ens queda més alternativa. Jo, personalment, prefereixo ser-hi i formar part de la solució: Aquí teniu PreservCAT.


-Ireneu Castillo-